Bảng giá

Bảng giá, 2 rm_ratings 2 rm_ratings
4.75/5 - Có 2 Bình chọn

DANH SÁCH GÓI CƯỚC

Danh sách gói cước để khách hàng lựa chọn

M0

Bắt đầu từ

0 VNĐ

30 ngày
 • Viettel: Không
 • Vinaphone:
 • Mobilephone: Không
 • Số website nhận diện:Không giới hạn
 • Hỗ trợ 24/7:
 • Nhận diện: 5 thuê bao
 • Nhận diện 10 số điện thoại của khách truy cập web trong thời gian 30 ngày.

M1

Bắt đầu từ

300,000 VNĐ

30 ngày
 • Viettel: Không
 • Vinaphone:
 • Mobilephone: Không
 • Số website nhận diện:Không giới hạn
 • Hỗ trợ 24/7:
 • Nhận diện: 500 thuê bao
 • Lấy 500 số điện thoại của khách truy cập web trong thời gian 30 ngày.

M2

Bắt đầu từ

500000

30 ngày
 • Viettel: Không
 • Vinaphone:
 • Mobilephone: Không
 • Số website nhận diện:Không giới hạn
 • Hỗ trợ 24/7:
 • Nhận diện: 1000 thuê bao
 • Lấy 1000 số điện thoại của khách truy cập web trong thời gian 30 ngày.

M3

Bắt đầu từ

1,000,000 VNĐ

60 ngày
 • Viettel: Không
 • Vinaphone:
 • Mobilephone: Không
 • Số website nhận diện:Không giới hạn
 • Hỗ trợ 24/7:
 • Nhận diện: 2200 thuê bao
 • Lấy 2200 số điện thoại của khách truy cập web trong thời gian 60 ngày.

M4

Bắt đầu từ

5,000,000 VNĐ

90 ngày
 • Viettel: Không
 • Vinaphone:
 • Mobilephone: Không
 • Số website nhận diện:Không giới hạn
 • Hỗ trợ 24/7:
 • Nhận diện: 13000 thuê bao
 • Lấy 13000 số điện thoại của khách truy cập web trong thời gian 30 ngày.

M5

Bắt đầu từ

10,000,000 VNĐ

180 ngày
 • Viettel: Không
 • Vinaphone:
 • Mobilephone: Không
 • Số website nhận diện:Không giới hạn
 • Hỗ trợ 24/7:
 • Nhận diện: 30000 thuê bao
 • Lấy 30000 số điện thoại của khách truy cập web trong thời gian 180 ngày.

M6

Bắt đầu từ

15,000,000 VNĐ

360 ngày
 • Viettel: Không
 • Vinaphone:
 • Mobilephone: Không
 • Số website nhận diện:Không giới hạn
 • Hỗ trợ 24/7:
 • Nhận diện: 45000 thuê bao
 • Lấy 45,000 số điện thoại của khách truy cập web trong thời gian 260 ngày.

M8(Ngưng đăng ký)

Bắt đầu từ

900,000 VNĐ

360 ngày
 • Viettel: Không
 • Vinaphone:
 • Mobilephone: Không
 • Số website nhận diện:Không giới hạn
 • Hỗ trợ 24/7:
 • Nhận diện: 1800 thuê bao
 • Hỗ trợ lấy 1800 thuê bao trong thời gian là 1 năm.

DỊCH VỤ BỔ XUNG: NHẬN EMAIL THÔNG BÁO CÓ SỐ NGAY KHI KHÁCH VÀO WEB.(Gới M1,M2: 300k)

(*) Những website sử dụng https không thể lấy số.

(*) Không thể lấy số website của đối thủ.

 

Bạn cần hỗ trợ? hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi

Hỗ trợ khách hàng 24/7, Email hoặc gọi tới hotline